Straipsniai

Kas vyksta psichologinių konsultacijų metu?

Daugeliui atrodo, kad psichologas gydo žodžiu. Tai nėra visiškai tiesa. Psichologas bendraudamas su klientu naudoja daugybę metodų, kurie padeda klientą tinkamai suprasti, jį aktyviai išklausyti ir pasiūlyti kaip įmanoma efektyvesnį pagalbos būdą.
Įprastai psichologinių konsultacijų metu užduodami tam tikri klausimai, padedantys pačiam klientui pamatyti situaciją iš šono, atkreipti dėmesį į minčių, nuotaikos, elgesio ryšį, taip pat, kaip jaučiamasi vienose ar kitose situacijose. Priklausomai nuo problemos pobūdžio, kartais klientas mokosi naujų elgesio modelių ar minčių perkeitimo, kartais – nusiraminimo technikų ar kitų reikalingų dalykų, padedančių jam jaustis geriau. Psichologo kabinete nuolat drąsinama, teikiama emocinė parama ir lydima paties kliento pasirinktu keliu. Konsultuodama visuomet atidžiai vertinu tiek savo, tiek kliento jausmus, nes tai – vertingas dalykas, stengiantis suprasti kliento sunkumus ir juos įveikti.
Konsultavimas trunka kiek įmanoma trumpiau, bet kartu tiek, kiek reikalinga konkrečiai problemai išspręsti. Dažniausiai sprendžiant psichologinius sunkumus tenka atvykti į 8 – 12 konsultacijų.

Koks būna pirmasis kliento ir psichologo susitikimas?

Daugelis žmonių nerimauja laukdami pirmojo susitikimo su psichologu. Jaudulys šiuo atveju yra visiškai normali reakcija, nes tikrai nelengva asmeniškus dalykus patikėti svetimam, pirmą kartą matomam žmogui. Laukiant susitikimo lai Jus guodžia mintis, kad jaudulys dažniausiai mažėja mums susitikus ir pradėjus bendrauti.
Pirmojo susitikimo pradžioje, kaip ir įprasta susitikus nepažįstamiems, Jums bus pasiūloma susipažinti. Psichologas taip pat prisistato, supažindindina su konsultavimo procedūra ir po to jau paprašys papasakoti, kokių sunkumų ar klausimų vedini atėjote. Jūs tiek pirmojo, tiek ir visų kitų susitikimų metu patys rinksitės, apie ką norite kalbėti ir kiek smulkiai esate pasiruošę pasakoti. Psichologai laikosi Etikos kodekso, kuriame konfidencialumo principas – vienas svarbiausių. Dėl šios priežasties galite jaustis saugiai patikėdami asmeninius dalykus psichologui. Sulig ta pačia akimirka, kai sunkumus patikite psichologui, jie tampa jo profesine paslaptimi.
Pirmojo susitikimo tikslas – ne išspręsti problemą, o sutarti, ar ji bus sprendžiama drauge, t.y., psichologas įvertina, ar jis pakankamai kompetentingas kliento problemai spręsti, o klientas nusprendžia, ar pasitiki specialistu ir nori asmenines problemas spręsti padedant būtent šiam psichologui. Jeigu sutariama bendradarbiauti ir klientas jokių klausimų nebeturi, bus tariamasi dėl pirmosios psichologinės konsultacijos.

Vaikų ir paauglių depresija

Vaikų ir paauglių depresija tyrėjus pradėjo dominti ne taip jau seniai, mat, ilgą laiką buvo manoma, kad depresija …

Vaikų emocinis ugdymas: augti kartu

Tėvų reikšmės vaiko gyvenime pervertinti turbūt neįmanoma. Tai pirmoji ir viena svarbiausių sąveikų, kuri ypatingai …

Susivaldyti: misija įmanoma

„Kantrybė – dorybė“, – turbūt daugeliui būtent ši mintis ateina į galvą, kai kalbame apie susivaldymo ir ramaus …